Khắc chế Ivern: Cách chơi và lên đồ để khắc chế Ivern

Khắc chế Ivern, hướng dẫn cách chọn tướng để khắc chế được Ivern khi đi Rừng hay nhất. Tham khảo cùng Thao68.Com, những mẹo và trang bị để có thể áp chế được sức mạnh của Ivern hiệu quả nhất.

[toc]

Điểm mạnh và yếu Ivern

Điểm mạnh

Điểm yếu

Mẹo lên đồ Ivern hiệu quả nhất LMHT

Tướng khắc chế Ivern

Tướng bị Ivern khắc chế

Tướng hay đối đầu với Ivern

Đồng đội tốt của Ivern

Mẹo khắc chế Ivern

Khi chơi LMHT, xuất hiện tướng Ivern thì các bạn cần:

Hướng dẫn khắc chế Ivern

Qua bài viết hướng dẫn khắc chế Ivern, những ai chơi LMHT ở vị trí đi rừng có thể tham khảo qua khi đối đầu vị tướng này.

Counter -