Khắc chế Brand: Cách chơi và Lên đồ khắc chế tướng Brand

Khắc chế Brand, hướng dẫn cách chọn tướng đi Mid, Support để có thể khắc chế Brand hiệu quả nhất. Cùng với Thao68.com, xem qua các trang bị và những mẹo hay để áp chế được tướng Brand trong LMHT.

Contents

Điểm mạnh và yếu Brand

Điểm mạnh

Điểm yếu

Tham khảo qua những cách lên đồ Brand hiệu quả mùa này

Tướng khắc chế Brand

Tướng bị Brand khắc chế

Tướng hay đối đầu với Brand

Đồng đội tốt của Brand

Mẹo khắc chế Brand

Trong khi chơi LMHT, nếu phải đối đầu với Brand thì các bạn cần:

Hướng dẫn cách khắc chế Brand

Thông qua bài viết hướng dẫn khắc chế Brand, các bạn có thể tham khảo để có thể sử dụng khi đối đầu với Brand khi leo Rank LOL một cách hiệu quả nhất rồi đấy nhé.

Counter -