Khắc chế Dr. Mundo: Cách lên đồ và chọn tướng để khắc chế Dr. Mundo

Khắc chế Dr. Mundo, hướng dẫn cách chọn tướng đi Top để có thể khắc chế được Dr. Mundo hiệu quả nhất. Cùng với đó, tham khảo qua các trang bị và mẹo để áp chế sức mạnh của Dr. Mundo trong LMHT của Thao68.Com.

[toc]

Điểm mạnh và yếu Dr. Mundo

Điểm mạnh

Điểm yếu

Tham khảo cách lên đồ Dr. Mundo hiệu quả nhất

Tướng khắc chế Dr. Mundo

Tướng bị Dr. Mundo khắc chế

Tướng hay đối đầu với Dr. Mundo

Đồng đội tốt của Dr. Mundo

Mẹo khắc chế Dr. Mundo

Khi đối đầu với Dr. Mundo, thì mọi người có thể tham khảo:

Hướng dẫn khắc chế Dr. Mundo

Với hướng dẫn khắc chế Dr. Mundo, mọi người có thể tham khảo qua để có thể sử dụng khi đối đầu với vị tướng này ở khu vực đường trên.

Counter -