Khắc chế Aphelios: Cách lên đồ và chọn tướng khắc chế Aphelios

Khắc chế Aphelios, hướng dẫn cách chọn tướng AD để có thể khắc chế cứng Aphelios trong LOL. Cùng với Thao68.com, tham khảo qua một số trang bị vào những mẹo để có thể áp chế phế được tướng Aphelios hay nhất.

Contents

Điểm mạnh và yếu Aphelios

Điểm mạnh

Điểm yếu

Tham khảo => Một số bảng bổ trợ Aphelios mới mùa giải này

Tướng khắc chế Aphelios

Tướng bị Aphelios khắc chế

Tướng hay đối đầu với Aphelios

Đồng đội tốt của Aphelios

Mẹo khắc chế Aphelios

Khi đi đường dưới với Aphelios, thì các bạn có thể tham khảo qua các mẹo sau:

Hướng dẫn cách khắc chế Aphelios

Thông qua bài viết hướng dẫn cách khắc chế tướng Aphelios, Thao68.com nghĩ rằng mọi người có thể sử dụng để đối đầu với vị tướng này khi leo Rank LOL một cách hiệu quả nhất.

Counter -